Verdi som patriot: Attila och Risorgimento

Onsdag 4 november, kl. 18, Italienska Kulturinstitutet
Giovanni Impellizzeri, tillsammans med Lars Sjöberg (musikkritiker), Angela Rotondo och Jesper Taude (solister), presenterar Attila, som uppförs på Estrad i Södertälje den 20e och den 22a november 
Attila är en tidig Verdi-opera och följer helt formmönstret från Bellini och Donizetti. Verdi skrev den 1846, 15 år innan Italiens enande.