Första maj i Stockholm

Till minne av de frivilliga som kämpade mot fascismen under Spanska inbördeskriget samlas traditionsenligt en rad organisationer vid La Mano-monumentet på Katarinavägen, Södermalm i Stockholm den 1 maj.

Följande organisationer deltar under dagens program:
09:30 Mötet öppnas - Carina Paulsson, LO-distriktet i Stockholms län
09.35 Vänsterns blåsorkester
09:45 LO-distriktet i Stockholms län, Stefan Hansson
09:50 Stockholms Arbetarekommun, Veronica Palm
09:55 Sånggruppen Extra Salt
10.00 Ung Vänster, Lydia Grünevald
10:05 SKP, Barbara Brädefors
10:10 Vänsterpartiet, Seluha Alsaati
10:15 Sånggruppen Extra Salt
10:20 Stockholms LS, Eero Carroll
10:25 SSU, Diana Ghafour
10:30 Avslutning Extra Salt – Internationalen