City of Soul The literary making of Rome

Giovedì 4 febbraio 2016 ore 18:00 

Samtalet inleds av redaktörerna Sabrina Norlander Eliasson och Stefano Fogelberg Rota. Anna Blennow, latinist och expert på guidebokslitte­raturen till Rom, och Johan Eriksson, konstvetare och expert på italiensk renässanskonst presenterar boken. (På Svenska).

I boken City of the Soul analyserar tretton svenska och utländska forskare bilden av Rom förmedlad i reselitteraturen från seklerna före och efter Grand Touren. Bland resenärerna finns bland annat Joachim Du Bellay, Bengt Oxenstierna, Marie-Anne och Louise Angélique de la Trémoille, Nils Bielke, Carl Fredrik Fredenheim, Johan David Åkerblad, Goethe, Stendhal, Henry James och Claes Lagergren. 
I deras bilder av Rom skildras den eviga stadens topografi och dess roll som centrum för den västerländska civilisationen.

Istituto Italiano di Cultura "C.M. Lerici" 
Gärdesgatan 14 – Stoccolma