3126663_93a6c257.png

ARBETSLÖSHET I STOCKHOLM

13/01/2015.

I december 2014 var det 53 198 kvarstående arbetssökande inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Stockholms stad. Av dessa var 19 368 personer arbetslösa och kunde omgående ta ett arbete. Därutöver fanns det 11 941 personer i program med aktivitetsstöd.

Sedan november 2014 har antalet arbetssökande ökat med 0,2 procent (88 fler), atbetslösheten ökat med 1,4 procent (270 fler) och antalet personer i program med aktivitetsstöd ökat med 1,4 procent (163 fler).
Sedan december 2013 har antalet arbetssökande minskat med -3,0 procent (-1 623 färre), atbetslösheten minskat med -8,4 procent (-1 771 färre) och personer i program med aktivitetsstöd ökat med 1,1 procent (131 fler).

Andelen arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd var ganska konstant från mitten av 2011 till mitten av 2012. Därefter ökade andelen fram till mitten av 2013. Under det senaste året har andelen dock sjunkit.

MP